ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

ISIO – INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH V LETU 2017

 

Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče Gorenjska 1 na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujejo kot konzorcijski partnerji Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je od 1.1.2017 do 30.11.2017.

Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

  • brezposelni;
  • osipniki;
  • starejšim odraslim;
  • migrantom in priseljencem;
  • invalidom.

Če potrebujete nasvet, nas pokličite in skupaj bomo našli rešitev. 

Telefonska številka: 041 762 616

E-mail: mateja.rozman-amon@guest.arnes.si