ZNA Programi

Opisi programov

Ljudska univerza Radovljica bo v okviru novega projekta Znanje Nas Aktivira 2 (ZNA2) pričela z izvajanjem novih programov. Programi so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), razen osebam, ki imajo status upokojenca, in so BREZPLAČNI. Namen projekta Znanje Nas Aktivira 2 (ZNA2) je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Zaradi zahtev in pravil projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imajo prednost pri vključitvi v programe zaposleni, ki imajo zaključeno največ poklicno izobrazbo in/ali udeleženci, ki še niso vpisani v noben program projekta ZNA2.

Na Ljudski univerzi Radovljica bodo od novembra 2018 potekali naslednji programi, kamor se lahko vključite zaposleni odrasli, starejši od 45 let.

PRIJAVE:
E-mail: lur@guest.arnes.si
Tel: 04 537 24 00, 041 762 616

 

1. ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE, pričetek: četrtek, 8.11. ob 17.10 do 18.40 na Obrtni zbornici v Radovljici

Na začetnem tečaju boste spoznali osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja. Tečaj vodi Marcela Boben.

2. ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE (50 ur), pričetek: četrtek, 8.11. ob 18.45 do 21.00 na Obrtni zbornici v Radovljici

Program je namenjen popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili bomo pravilno izgovarjavo in stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Skupaj bomo premagali prve ovire pri stiku z novim jezikom in ugotovili, da kar nekaj besed že poznamo. Po končanem tečaju boste razumeli enostavna pisna in govorjena besedila, ki se tematsko nanašajo na vaš vsakdan oz. neposredno življenjsko okolje. Prepoznali boste posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih, v katalogih, elektronskih in sms sporočilih, v telefonskem pogovoru itd. V nemščini boste sposobni tvoriti kratka pisna in govorjena besedila. Postavljali in odgovarjali boste na preprosta vprašanja, ki se tičejo trenutnih potreb ali splošnih tem (npr. vabilo in odgovor nanj, dialog v restavraciji ali trgovini itd.) in izpolnjevali obrazce, ki zahtevajo osnovne podatke (npr. hotelski obrazec, spletno naročilo, spletni profil itd.). Zmožni boste enostavne komunikacije z nemško govorečimi osebami v vsakdanjih situacijah. Tečaj vodi Tina Pavlič.

3. ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE (50 ur), pričetek: četrtek, 8.11. ob 19.15 do 20.45 na Ljudski univerzi Radovljica

Začetni tečaj italijanščine je namenjen začetnikom brez predznanja iz italijanskega jezika. Na začetnem tečaju se boste naučili osnov italijanske slovnice (samostalnik, pridevnik, členi), s katerimi se postavijo temelji za nadaljevanje. Poleg tega se boste naučili še sedanjika in spoznali osnove preteklika. Ob koncu tečaja se boste znali predstaviti, povedati osnovne podatke o sebi, opisati sebe in druge osebe. Na tečaju boste tudi klepetali v italijanskem jeziku ter spoznavali navade različnih področij Italije ter kulturo Italije. Tečaj vodi Lea Novak Kolman.

4. JOGA (50 ur), pričetek: petek, 9.11. ob 17.30 do 19.00 v prostorih podjetja Prina (pritličje stavbe, kjer je Ljudska univerza Radovljica)

Joga je starodavna znanost o življenju, eden najstarejših naukov o ravnovesju telesa, uma in duha, ki so ga Indijci izmojstrili in izvajali že pred tisočletji. Dandanes je izvajanje telesnih položajev, asan, ter posebnih tehnik dihanja, pranayama, pogosto večinski del jogijske prakse. Asane izjemno prenavljajo, pomlajujejo in uravnovešajo celoten telesni ustroj, saj so nenasilne in rahlo raztezajo celotno telo. Krepijo nas, varujejo nas pred boleznimi in nas delajo gibke. Ko jih delamo počasi in sproščeno, razvijajo globoko dihanje, umirjajo um in uravnovešajo čustva. Z zavestnim dihanjem med asanami se umirita telo in um, sta v ravnovesju, s čimer razpadejo blokade in se izboljša pretok energije. Cilj jogijskih praks je svobodno življenje, neodvisno od zunanjih in notranjih pritiskov. Pridružite se nam na srečanjih in jogo izkusite na svojem telesu, hitro boste deležni njenih pozitivnih učinkov. Jogo vodi Marcela Boben.

5. ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE (50 ur), pričetek: ponedeljek, 12.11. ob 17.20 do 18.50 na Ljudski univerzi Radovljica

Za učenje angleščine ni nikoli prepozno, zato je tečaj namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin spo­razumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. Tečaj vodi Špela Mrak.

6. RAČUNALNIŠTVO ZA ZAPOSLENE (nadaljevalni tečaj računalništva) (50 ur), pričetek: ponedeljek, 12.11. ob 17.00 do 20.00 na Ljudski univerzi Radovljica

Vpišite se v program Računalništvo za zaposlene, kjer boste pridobili vsa praktična znanja, ki jih potrebujete vsak dan pri delu in doma. Delo v programu bo prilagojeno glede na vaše znanje in potrebe, ki jih imate. V začetku boste ponovili osnovna znanja računalništva. Delali boste v programu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). V programu Word boste oblikovali in urejali besedila, slike in tabele. S pomočjo programa Excel boste lažje urejali podatke, izračunali najrazličnejše vrednosti, ustvarjali grafe, tabele. S pomočjo PowerPointa boste izdelali predstavitev. Pri tem se boste naučili animacije in uporabo SmartArt grafikonov. Pri delu brez uporabe interneta ne gre, zato boste čas posvetili učinkoviti  uporabi spletnih aplikacij, socialnih omrežij in drugih spletnih orodij. Program vodi Bojana Jamnik Široka.

7. ENERGIJSKE TEHNIKE (50 ur), pričetek: sreda, 14.11. ob 18.30 do 20.00 v Čebelarskem centru v Lescah

V programu Energijske tehnike izvajamo najrazličnejše gibalno – meditativne, energijske in dihalne tehnike. Te nam pomagajo, da  sprostimo napetosti, se napolnimo s svežo energijo, spustimo neprijetna čustva, se lažje soočamo in sprejmemo sebe in situacije, v katerih se znajdemo, vse v skladu z lastno voljo in namero. Raziskujemo sebe, svojo notranjost in svoje sposobnosti, da bi se osvobodili omejujočih navad, vzorcev negativnega razmišljanja ter zaživeli bolj zavestno. Energijske tehnike vodi Simona Prhavc.

8. RAČUNOVODSTVO (50 ur), pričetek: torek, 4.12. ob 18.00 do 20.15 na Ljudski univerzi Radovljica

Program je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o.. Na programu boste obravnavali:

  • Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi.
  • Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov.
  • Izdelava bilance stanja.
  • Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov.
  • Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri.
  • Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov.
  • Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).
  • Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.

Vsebine se lahko delno tudi prilagodijo potrebam udeležencev. Program vodi Nataša Pfajfar.