dnevni razpored zaključnega izpita spomladanski rok 2017

Radovljica, 16. 5. 2017

ZAKLJUČNI IZPITI

srednji poklicni izobraževalni program

ADMINISTRATOR

Predmet datum ura način
Slovenščina ponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor. sreda

21. 6. 2017

18.oo ustno

TRGOVEC

Predmet datum ura način
Slovenščina ponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor. sreda

21. 6. 2017

18.oo ustno

»Računalnikar«

Predmet datum ura način
Slovenščina ponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor. petek

16. 6. 2017

18.3o ustno

 

Datume ZI bomo morali spremeniti ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca.

ROK prijave: 4.5. 2017

na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena: 230 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 90 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

  • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
  • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
  • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Seznanitev kandidatov o uspehu na zaključnem izpitu bo 5. 7. 2017

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del

 

Comments are closed.