Splošni tečaji

KNJIGOVODSTVO IN RAČUNOVODSTVO

Tečaj je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o. Vodila ga bo profesorica Nataša Pfajfar. Na tečaju boste obravnavali:

  • Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi.
  • Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov.
  • Izdelava bilance stanja.
  • Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov.
  • Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri.
  • Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov.
  • Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).
  • Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.

Vsebine se lahko tudi prilagodijo potrebam udeležencev.

 TRAJANJE: 60 ur

CENA:440 €