Osnovna šola

VPIS V OSNOVNO ŠOLO 2020/2021

Vpis v osnovno šolo bo potekal od 15, avgusta naprej. Program Osnovne šole bomo izvajali če bo dovolj vpisanih udeležencev.

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (7., 8. in 9. RAZRED DEVETLETKE)

Če nimate dokončane osnovne šole in razmišljate, da bi se lotili izziva, potem se pridružite naši osnovni šoli za odrasle, kjer so metode dela prilagojene odraslim. Organizirana so predavanja, konzultacije in individualno delo. Skupaj bomo izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, kjer bomo upoštevali vaše želje. Na voljo so mesečni izpitni roki, spletna gradiva, skratka ponujamo vam odlične možnosti in prijetno pot za dokončanje osnove šole. Po zaključku se lahko vpišete v katerega izmed srednjih poklicnih ali strokovnih programov.

Pridobili si boste temeljna znanja iz maternega jezika, matematike, angleškega jezika, družboslovnih in naravoslovnih ved ter glasbene in likovne vzgoje. S tem si širite splošno razgledanost in razvijete intelektualne sposobnosti, ustvarjalnost, kritičnost in samostojnost.

POGOJ ZA VPIS: Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki ste izpolnili osnovnošolsko obveznost, niste pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja in ste stari več kot 15 let.

TRAJANJE: Predmetnik za posamezni razred je načrtovan za 18 tednov. Program je prilagojen izobraževanju odraslih, zato je v enem šolskem letu možno končati dav razreda.

PREDAVANJA: Potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času.

CENA: Program je brezplačen.

PREDMETNIK:

Predmet / Razred 7. 8. 9.
Slovenščina x x x
Matematika x x x
Angleščina x x x
Likovna vzgoja x
Glasbena vzgoja x
Geografija x x x
Zgodovina x x x
Državljanska vzgoja in etika x x
Fizika x x
Kemija x x
Biologija x x
Naravoslovje x
Tehnika in tehnologija x
Izbirni predmet 1 x x x
Izbirni predmet 2 x x x
Izbirni predmet 3 x x x

 

 

 

 

 

 

GRADIVA

9. RAZRED

anglescina-za-8-in-9-razred

biologija-9-razred

fizika-9-razred

geografija-9-razred

kemija-9

matematika-9

slovenscina-9-razred

8. RAZRED

fizika-8-razred

kemija-8-2014-naloge

kemija-8-skripta

matematika 8.r

slovenscina-8-razred