Projekti

Ljudska univerza Radovljica se vključuje v številne evropske in nacionalne projekte.

Sodelujemo v programu ERASMUS+, ki je namenjen usposabljanju mladine in odraslih v državah EU in pridruženih članicah. Z mladino sodelujemo v mladinskih izmenjavah, kjer se srečujejo skupine mladih iz Evrope ter v Evropski prostovoljni službi, preko katere pošiljamo ali gostimo posameznike. Udeležujemo se tudi kontaktnih seminarjev in občasno gostimo skupine mladinskih delavcev na predstavitvah dobrih praks. Ti projekti potekajo preko nacionalne agencije MOVIT.

csm_logo2_b06686379e

Preko nacionalne agencije CMEPIUS sodelujemo na področju individualnih mobilnosti osebja v izobraževanju odraslih, ki lahko odide v eno izmed evropskih držav na usposabljanje ali strukturiran tečaj. Udeležujemo se kontaktnih seminarjev in vstopamo v strateška partnerstva z drugimi državami EU, s katerimi si izmenjujemo dobre prakse pri delu z odraslimi.

Cmepius

Vključeni smo v petletni projekt Večgeneracijskih centrov, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Glavni cilj projekta je nudili vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

V projektu ZNA – Znanje nas aktivira, izobražujemo zaposlene, starejše od 45 let. Pri vključevanju imajo prednost nižje izobraženi. Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Znanje Nas Aktivira (ZNA) na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujejo kot konzorcijski partnerji Ljudska univerza Radovljica, Ljudska univerza Tržič ter Šolski center Škofja Loka. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

V konzorciju z Ljudsko univerzo Škofja Loka in Tržič sodelujemo v projektu Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče Gorenjska-1. Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju. Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam: brezposelnim, osipnikom, starejšim odraslim, migrantom in priseljencem, invalidom