SSU – Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki dopolnjuje tradicionalno učenje in izobraževanje. Prednosti samostojnega učenja se kažejo v povečani samostojnosti udeleženca, saj si sam izbere vsebino, čas, ritem in gradivo, določi si cilje učenja ter prevzame odgovornost za napredek pri učenju. Učenje v središču je za udeležence brezplačno.

V Središču za samostojno učenje vam brezplačno nudimo možnost samostojnega učenja, uporabo računalnikov z internetno povezavo ter pomoč svetovalca. V središču si lahko izposodite tudi brezplačna učna gradiva z različnimi vsebinami.

Središče za samostojno učenje je odprto vsak dan od 10.00 do 18.00 v prostorih Ljudske univerze Radovljica, učno mesto pa lahko predhodno rezervirate po telefonu 041/762 616 ali na mail: lur.info@guest.arnes.si.