SSU – Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje je oblika neformalnega izobraževanja odraslih, ki dopolnjuje tradicionalno učenje in izobraževanje. Prednosti samostojnega učenja se kažejo v povečani samostojnosti udeleženca, saj si sam izbere vsebino, čas, ritem in gradivo, določi si cilje učenja ter prevzame odgovornost za napredek pri učenju. Učenje v središču je za udeležence brezplačno.

V Središču za samostojno učenje vam brezplačno nudimo možnost samostojnega učenja, uporabo računalnikov z internetno povezavo ter pomoč svetovalca. V središču si lahko izposodite tudi brezplačna učna gradiva z različnimi vsebinami.

Središče za samostojno učenje je odprto vsak dan od 8.00 do 19.00 v prostorih Ljudske univerze Radovljica, učno mesto pa lahko predhodno rezervirate po telefonu 041/762 616 ali na mail: lur.info@guest.arnes.si.

GRADIVA SSU

RAČUNALNIŠTVO, PAMETNI TELEFONI

https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/urac

VIDEO VODIČI za uporabo računalnika in pametnega telefona  https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/vv/rac

OSNOVNI TEČAJ EXCELA: https://www.go-tel.si/tecaji/excel-zacetni/online/osnove/osnove

DESETPRSTNO TIPKANJE: https://www.typingstudy.com/sl/

PROGRAMIRANJA: https://ocw.mit.edu/courses/intro-programming/

INTERNA GRADIVA, dobite v tajništvu

Spleti svojo spletno stran Bojana Jamnik interno gradivo LUR
Socialna omrežja in marketing Bojana Jamnik in Urška Ambrožič Potočnik interno gradivo LUR
Pametnejši od pametnih telfonov Bojana Jamnik Široka interno gradivo LUR
Hitfilm4 express Kristjan Čubranič interno gradivo LUR
Obnovitveni računalniški tečaj Vera Pelhan interno gradivo LUR
Začetni računalniški tečaj Vera Pelhan interno gradivo LUR
Nadaljevalni računalniški program interno gradivo LUR

GRADIVA ZA ZDRAVJE IN OSEBNOSTNO RAST

PORTAL DUHOVNOSTI: https://duhovnost.eu/

SENASA, spletna stran z različnimi vsebinami

PINTREST, PORTAL ZA UMETNOST, ROČNE SPRETNOSTI, IDEJE, IN ŠE MNOGO DRUGEGA

https://www.pinterest.com/

PORTAL SSU GRADIVA

Na portalu se lahko učite tujih jezikov, računalništva, raziskujete teme o zdravju, osebnostni rasti, podjetništvu in še mnogo drugega.

https://portalssu.acs.si/gradiva

 

 

DRUGA GRADIVA

PREDAVANJA NA VSEH PODROČJIH: https://www.edx.org/

https://www.coursera.org/

https://alison.com/

 

ZGODOVINA

http://zgodovina.si/

 

KARIERA

https://www.ess.gov.si/ncips/cips

KAM IN KAKO  https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev, OPISI POKLICEV

SPLETI SVOJO KARIERO

E- SVETOVANJE, ZAVOD ZRSZ,   https://esvetovanje.ess.gov.si/

 

ZA OSNOVNE ŠOLE, RAZLIČNE SNOVI IN VAJE

https://www.otroci.org

FIZIKA ZA OŠ, https://eucbeniki.sio.si/fizika8/138/index.html

KEMIJA ZA OŠ   https://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html

SLOVENŠČINA ZA OŠ, https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
TUJI JEZIKI
RAČUNALNIŠTVO, PAMETNI TELEFONI

RAČUNALNIŠTVO, PAMETNI TELEFONI

https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/urac

VIDEO VODIČI za uporabo računalnika in pametnega telefona  https://portalssu.acs.si/gradiva/javna/vv/rac

OSNOVNI TEČAJ EXCELA: https://www.go-tel.si/tecaji/excel-zacetni/online/osnove/osnove

DESETPRSTNO TIPKANJE: https://www.typingstudy.com/sl/

PROGRAMIRANJA: https://ocw.mit.edu/courses/intro-programming/

INTERNA GRADIVA, dobite v tajništvu

Spleti svojo spletno stran Bojana Jamnik interno gradivo LUR
Socialna omrežja in marketing Bojana Jamnik in Urška Ambrožič Potočnik interno gradivo LUR
Pametnejši od pametnih telfonov Bojana Jamnik Široka interno gradivo LUR
Hitfilm4 express Kristjan Čubranič interno gradivo LUR
Obnovitveni računalniški tečaj Vera Pelhan interno gradivo LUR
Začetni računalniški tečaj Vera Pelhan interno gradivo LUR
Nadaljevalni računalniški program interno gradivo LUR
ZDRAVJE IN OSEBNA RAST

GRADIVA ZA ZDRAVJE IN OSEBNOSTNO RAST

PORTAL DUHOVNOSTI: https://duhovnost.eu/

SENASA, spletna stran z različnimi vsebinami

UMETNOST IN ROČNE SPRETNOSTI

PINTREST, PORTAL ZA UMETNOST, ROČNE SPRETNOSTI, IDEJE, IN ŠE MNOGO DRUGEGA

https://www.pinterest.com/

DRUGA GRADIVA

PORTAL SSU GRADIVA

Na portalu se lahko učite tujih jezikov, računalništva, raziskujete teme o zdravju, osebnostni rasti, podjetništvu in še mnogo drugega.

https://portalssu.acs.si/gradiva

 

 

DRUGA GRADIVA

PREDAVANJA NA VSEH PODROČJIH: https://www.edx.org/

https://www.coursera.org/

https://alison.com/

 

ZGODOVINA

http://zgodovina.si/

 

KARIERA

https://www.ess.gov.si/ncips/cips

KAM IN KAKO  https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev, OPISI POKLICEV

SPLETI SVOJO KARIERO

E- SVETOVANJE, ZAVOD ZRSZ,   https://esvetovanje.ess.gov.si/

 

ZA OSNOVNE ŠOLE, RAZLIČNE SNOVI IN VAJE

https://www.otroci.org

FIZIKA ZA OŠ, https://eucbeniki.sio.si/fizika8/138/index.html

KEMIJA ZA OŠ   https://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html

SLOVENŠČINA ZA OŠ, https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/slovenscina