ZNA 2 Predstavitev

ZNA – Znanje Nas Aktivira

Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Znanje Nas Aktivira (ZNA) na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujejo kot konzorcijski partnerji Ljudska univerza Radovljica, Ljudska univerza Tržič ter Šolski center Škofja Loka. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prednost pri vključitvi v brezplačne izobraževalne programe imajo zaposleni, starejši od 45 let.

Konzorcijski partnerji bodo izvajali naslednje programe:

Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) bo trajal do 31. marca 2019. Konzorcijski partnerji bodo skupaj izvedli 3.890 izobraževalnih ur za 2.146 udeležencev. Skupna vrednost projekta je 683.463,86 EUR. Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad (80 % sredstev) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 % sredstev).

Na Ljudski univerzi Radovljica bomo izvajali programe za krepitev splošnih, jezikovnih in računalniških kompetenc. Tečaje tujih jezikov bomo izvajali v Turističnem društvu Bohinj in Bled, v Sava Hotelih Bled, za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, v nadaljevalni tečaj nemščine pa se lahko vpišete na Ljudski univerzi Radovljica. Na voljo je še kar nekaj računalniških tečajev, od popolnoma začetnih kot je računalniška pismenost za odrasle (RPO), do izdelave spletnih strani, uporaba socialnih omrežij v namen oglaševanja, pa vse do uporabe pametnih telefonov in tablic. Potekali bodo na sedežu Ljudske univerze Radovljica, kjer imamo na voljo računalniško učilnico. Za sprostitev, razgibavanje in krepitev hrbtenice pa vam nudimo program Gibanje za zdravje, ki bo potekal v Čebelarskem centru v Lescah.

Večina programov je 50-urna, program Računalniška pismenost za odrasle je 60-urni, v vsak program se lahko vpiše najmanj 15 udeležencev.

Vsi programi so za udeležence BREZPLAČNI, tako da če ste razmišljali o tem, da bi v računalništvu šli v korak s svojimi otroki ali naredili nekaj za svoje zdravje in sprostitev, je sedaj prava priložnost.

Prijave sprejemamo na telefonski številki 04 537 24 00, 040 550 370, 041 762 616 ali na elektronskem naslovu lur.info@guest.arnes.si.

 

Pomembnejše povezave:

Kohezijska politika v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/

Organ upravljanja: http://www.svrk.gov.si/