Aktivnosti

Aktivnosti

Temeljna oblika dela v programu PUM- O je projektno delo, njegova najpomembnejša značilnost pa je upoštevanje interesov in sposobnosti udeležencev, ki tudi sodelujejo pri načrtovanju dela. Letošnji udeleženci bodo izbrali temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim bomo pri tem pomagali. Ker sami aktivno sodelujejo in odločajo o poteku programa, se povečuje tudi njihova motivacija za sodelovanje v programu, posledično pa tudi motivacija za učenje in nadaljevanje izobraževanja.

Preko različnih projektov si mladi pridobivajo temeljna funkcionalna znanja in spretnosti, izkušnje in znanja, ki jim omogočajo uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Dobijo pozitivne izkušnje učenja, jasneje lahko razpoznajo svoje poklicne želje ter izdelajo zaposlitveno strategijo.

V šolskem letu 2016/ 2017 bomo posebno pozornost namenili razvijanju temeljnih in ključnih kompetenc pri mladih. Razvijali bomo karierno svetovanje, z namenom, da mladi ugotovijo svoje močne točke in interese ter da jih na podlagi le teh lahko usmerimo v zaposlovanje in dokončanje/ pridobitev formalne izobrazbe.

 IZBIRNI PROJEKTI

Cilj projektnega dela je, da se upoštevajo interesi vseh udeležencev, vsak ima v izbranem projektu svojo vlogo. Projektno delo omogoča, da se mladi preko različnih dejavnostih učijo funkcionalnih znanj, komunikacijskih spretnosti, prevzemanja odgovornosti in si gradijo pozitivno samopodobo. V letu bomo izvedli nekaj manjših projektov in enega glavnega.

Nadaljevali bomo s projektom “Branje je žur“- branje knjig v skupini, sodelovanje s knjižnico, razgovori o knjigah.

Sodelovanje v programu Medgeneracijskega centra. Udeleženci bodo skupaj z zunanjim sodelavcem Maryanom Antichem sodelovali v kuharski delavnici Kuhanje s pumovci, kjer bodo starejše učili priprave bureka, pizze, lasagne, testenin in potice.

Sodelovanje v Evropski prostovoljni službi – kratkoročni projekt: en udeleženec se bo novembra udeležil evropske prostovoljne službe, kjer bo sodeloval pri organizaciji cirkuških dogodkov.

Francija: od oktobra 2016 do aprila 2017 v programu gostimo prostovoljko, študentko geografije, iz Francije. Manon sodeluje pri vsakodnevnih aktivnostih, samostojno vodi delavnice za mlade in predstavlja svojo državo ter način življenja. V prihodnosti bo Manon vodila svoj projekt, ki bo vseboval elemente teatra. Z mladimi bo naredila dramsko igro ter razstavo na temo, ki jo bodo izbrali skupaj.

Zbiranje oblek, hrane in potrebščin za prebivalce Palestine: v sodelovanju s prostovoljcem iz Mladinskega dnevnega centra Kamra, ki je trenutno na Evropski prostovoljni službi v Palestini. Z udeleženci bomo zbirali osnovne potrebščine za ljudi, s katerimi prostovoljec dela.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti se oblikujejo na podlagi interesov udeležencev. Te dejavnosti služijo predvsem odkrivanju interesov, pridobivanju novih znanj in spretnosti. Nadaljevali bomo s športom, kuharskimi delavnicami, ustvarjalnimi delavnicami, potopisnimi delavnicami-predstavitve evropskih in ostalih držav. Izvedli bomo tudi veliko tematskih in preventivnih delavnic, le-te so odvisne od problemov, s katerimi se mladi soočajo, od njihovih zanimanj, nanašajo se na aktualne dogodke (alkoholizem in prepovedane droge, nasilje v družini, samomorilnost med mladimi, duševno zdravje, rasizem in tolerantnost, politika, ekologija, spolnost, odnosi, odnosi med starši in mladostniki, vrednote, stili učenja, ljubezen, transakcijska analiza, i.p.)

K sodelovanju bomo povabili tudi zunanje sodelavce in goste, ki imajo zanimiv poklic, hobi ali način življenja, da se predstavijo mladim. Ogledali si bomo proizvodne tovarne v bližini (Gorenjka, Vipi…) in izvedli serijo delavnic različnih poklicev, kamor bomo povabili zanimive goste, da bodo poklic predstavili.

Pri kuharskih delavnicah bo še naprej sodeloval tudi zunanji sodelavec, ki dela kot picopek. Pred vsako delavnico bo pripravil teoretični uvod- surovine potrebne za določeno jed in postopke priprave. Mladi se ne bodo od njega učili samo kuharskih veščin, temveč tudi spoznali njegovo poklicno pot, pogum, vztrajnost, veselje do dela in veselje do učenja.

PRODUKCIJSKO DELO

Je usmerjeno k spoznavanju novih znanj o poklicih, spoznavanju delovnega trga in možnosti zaposlovanja, osvajanja znanj iz področja marketinga in prodaje.

Produkcijsko delo predstavlja najmanjši delež dela na PUM-u, saj je v veliki meri tesno povezano z relativno visokimi materialnimi stroški. V septembru bomo za dogodek »dan brez avtomobila« spekli piškote in kolesarje z njimi pričakali na Vurnikovem trgu. V novembru in decembru bomo izdelovali različne izdelke: sveče, okraske, dišeča mila, pekli piškote. Razstavljali jih bomo na stojnicah na Miklavževem sejmu, na božično-novoletni stojnici, na stojnicah v okviru občinskega praznika.

INDIVIDUALNO DELO

Je sestavni del načrtovanja poklicne kariere. Njegova vsebina izhaja iz opredeljenih osebnih ciljev udeležencev. Največkrat je to dokončanje šole, opravljanje manjkajočih izpitov ter dejavnosti, povezane z oblikovanjem individualne poklicne kariere.

Individualno delo predstavlja velik delež našega dela. Veliko časa bomo posvetili učni pomoči, saj je bistvenega pomena, da so v šoli uspešni. Ob prihodu v program se mentorice vsakemu udeležencu individualno posvetimo, skupaj naredimo individualni načrt, ki ga potem udeleženec skuša doseči. Individualni načrt je načrt za napredek udeleženca na vseh področjih, ne samo na šolskem, ampak tudi na socialnem, motivacijskem in osebnostnem. Je podlaga za izbiro vseh projektnih dejavnosti v programu, ki sovpadajo s cilji udeležencev.

Čez celo leto sodelujemo tudi s starši, starimi starši, rejniki, udeležujemo se timskih sestankov za udeležence, dogovarjamo se s profesorji in svetovalkami v šolah.

Poleg vsega naštetega bomo seveda sodelovali z lokalnimi in drugimi strokovnimi institucijami, se udeleževali raznih dogodkov – obiski drugih PUM-ov (končni projekti, medpumovski turnir), seminarji v tujini za evropske projekte, predstavitev programa drugim organizacijam.

 

TA sestoji iz medsebojno prepletenih, vendar neodvisnih teorij in tehnik. Le te temeljijo na filozofiji o vrednosti in potencialih človeškega bitja. TA smo skušali približati pumovcem, saj s tem, ko bolje razumejo sebe in delovanje lastne osebnosti, bolje funkcionirajo v lastni družini in okolju.

Risali smo na majice, poslikali glinene izdelke. Ob velikonočnem času smo izdelovali čestitke, sveče, vlivali mavec, barvali mavčne angelčke in podobno. Spoznali smo se s številnimi tehnikami in ustvarili prečudovite izdelke.

Nakit smo izdelovali iz žic, steklenih in plastičnih perlic. Osvojili smo nekaj tehnik in izdelovali uhane, ogrlice in prstane. Nakit smo prodajali na Miklavževi stojnici.

Vsako leto poteka enkrat na teden interesna dejavnost računalništvo. Pumovci se učijo uporabljat Word in druge programe. Tisti, ki že vse obvladajo pa surfajo po internetu in odkrivajo še neodkrito.

Vsako leto izvedemo številne delavnice o najrazličnejših temah (delavnica o alkoholizmu, drogah, nasilju, odnosih, spolnosti, stilih učenja, ekologiji, duševnem zdravju, itd). Mladi dobijo številne informacije, znanje, izmenjajo izkušnje, ozavestijo svoje probleme.

Praznujemo rojstne dni, sprejemamo v pumovski red, obiskujemo razne razstave, kulturne dogodke, pripravljamo kosila ob praznikih. Obiščemo druge PUMe po Sloveniji, udeležimo se športnega turnirja v Celju, NEXtival, itd…