Srednja šola

Obvestila za srednjo šolo

poklicna matura jesenski rok 2019

Ljudska univerza Radovljica Radovljica, 13. 08. 2019       POKLICNA MATURA izvedba poklicne mature – JESENSKI ROK  – avgust – september 2019 izobraževalni programi: ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, tehnik računalništva, ekonomski tehnik pt, ekonomski tehnik  pti. 6.JULIJ 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli 14. AVGUST 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov 20. AVGUST 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov

Preberi več

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA – IZREDNI ŠTUDIJ

ŠTUDIRAJ STROJNIŠTVO! Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vabi na informativni dan za izredni študij strojništva, ki bo v četrtek 20. 6. 2019, ob 16 uri v Novem mestu. Študij poteka v klasični obliki in na daljavo. Več informacij po telefonu 07 39 32 207 ali na referat@fini-unm.si   http://www.fini-unm.si/si/studij/informativna-prijava/http://portal.gov.si/prijava/

zaključni izpit – spomladanski rok 2019

obvestilo – spomladanski rok ZAKLJUČNEGA IZPITA 2019 Radovljica, 19. 4. 2019 Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu ZIMSKI ROK:  3. 5. 2019 Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programih ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC. S tem udeleženec pridobi srednjo poklicno izobrazbo. V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega: izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu

Preberi več

predavanja za program – ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI

Obvestilo: urnik predavanja za strokovne predmete vsak petek: M 3 – Ekonomika poslovanja: sklop 1 – Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov: ob 16.00 uri do 17.30 uri, sklop 3: Temeljne računovodske informacije: ob 17.30 uri do 19.00 ure. Vabljeni na predavanja.

predavanja za program – gastronomsko turistični tehnik

Obvestilo, spodaj v tabeli imate urnik, predavanj za predmete: Italijanščina, Hotelska in receptorska dela in Podjetništvo. Vabljeni na predavanja. dan datum Ura predavanj ure petek 12.4.2019 18.00-19.00 Italijanščina petek 19.4.2019 16.00-18.00 Hotelska in receptorska dela torek 23.4.2019 17.00-19.00 Italijanščina četrtek 25.4.2019 17.00-19.00 Italijanščina petek 26.4.2019 16.00-18.00 Hotelska in receptorska dela petek 26.4.2019 18.00-19.00 Italijanščina petek 3.5.2019 18.00 – 19.30 Podjetništvo torek 7.5.2019 17.00-19.00 Italijanščina

Preberi več

urnik priprave na poklicno maturo 2019

Obveščam, da imate pripravo na poklicno maturo v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku poklicne mature 2019. Priprave niso obvezne, njihova cena pa je odvisna od števila udeležencev, zato vas prosim, da se prijavite v tajništvu ali po telefonu 040550370 ali po elektronski pošti mija.locniskar@guest.arnes.si, najkasneje do petka 3. maja 2019. Vam priporočamo, da se priprav vseeno udeležite, saj so organizirane le enkrat letno, pred

Preberi več

priprave na poklicno maturo 2019

Obveščamo, da imate pripravo na poklicno maturo v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku poklicne mature 2019. Priprave niso obvezne, njihova cena pa je odvisna od števila udeležencev, zato vas prosim, da se prijavite v tajništvu ali po telefonu 040550370 ali po elektronski pošti mija.locniskar@guest.arnes.si, najkasneje do petka 3. maja 2019. Vam priporočamo, da se priprav vseeno udeležite, saj so organizirane le enkrat letno, pred

Preberi več

predavanja in izpit za program- gastronomsko turistični tehnik

Obveščam, da imate: 5.4.2019, ob 17.00 uri – izpit – Svatovanje in prodaja turističnih proizvodov; 19.4.2019, ob 16.00 uri – predavanje Hotelska in receptorska dela; 26.4.2019, ob 16.00 uri – predavanje Hotelska in receptorska dela; pridite.  

predavanja – slovenščina: ekonomski tehnik, gastronomsko turistični tehnik, tehnik računalništva

Obvestilo Program: gastronomsko turistični tehnik, ekonomski tehnik, tehnik računalništva Obveščamo, vas, da imate predavanje iz predmeta slovenščina v mesecu aprilu: Predavanje odpade: 4.4.2019, ob 17.30 uri – ODPADE 18.4.2019, ob 17.30 uri – ODPADE Predavanja so: 11.4.2019, ob 17.30 uri URI – PREDAVANJE JE 25.4.2019, ob 17.30 uri URI – PREDAVANJE JE V mesecu maju so predavanja vedno ob Četrtkih, ob ob 17.30 uri

Preberi več

predavanje – slovenščina: administrator, računalnikar, trgovec

Obvestilo. Program:  administrator, trgovec, računalnikar Obveščamo, vas, da imate predavanje iz predmeta slovenščina v mesecu aprilu: Predavanje odpade: 4.4.2019, ob 16.00 uri – ODPADE 18.4.2019, OB 16.00 URI – ODPADE Predavanja so: 11.4.2019, OB 16.00 URI – PREDAVANJE JE 25.4.2019, OB 16.00 URI – PREDAVANJE JE V mesecu maju so predavanja vedno ob četrtkih, ob 16.00 uri. Izpit je: 25.4.2019, ob 17.30 uri, 30.5.2019,

Preberi več