TEČAJ NEMŠČINA

Hallo! Wie geht’s? Na tečaju nemščine udeleženci premagujejo prve ovire pri stiku z novim jezikom in ugotavljajo, da kar nekaj nemških besed že poznajo. Vadijo pravilno izgovarjavo in stavčno intonacijo, usvajajo osnovno besedišče in slovnične strukture. Po končanem tečaju bodo udeleženci zmožni enostavne komunikacije z nemško govorečimi osebami v vsakdanjih situacijah.

 

Comments are closed.