Programi

 PROGRAM UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, JESEN 2019

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2019.

PRIJAVITE SE: lur.info@guest.arnes.si,

04 537 24 00, 041 762 616, 040 550 370

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 70 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,

le program Joga za zlata leta obsega 24 srečanj in stane 150 EUR (možnost plačila na tri obroke).

 1. ANGLEŠČINA
 • Nikoli ni prepozno za angleščino (začetna angleščina), izvajalka Špela Mrak
  Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 30.9., ob 8.00

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

 • Obnovitvena angleščina, izvajalka Špela Mrak
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ob 8.30 (prvo srečanje)

Tečaj je namenjen tistim, ki ste se že učili in želite obnoviti svoje znanje angleščine. Namen tečaja je osvežiti in nadgraditi vaše znanje. Naučili se boste sporazumevati v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik. Suvereno boste znali uporabljati sedanji, pretekli in prihodnji čas in tako izraziti svoja mnenja. Udeleženci boste na prvem srečanju razvrščeni v dve skupni glede na predznanje: torki ob 8.30 ali 14.00.

 • Klepetamo po angleško, izvajalka Špela Mrak
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ob 10.15

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj tekoče izražati. V sproščenem vzdušju razpravljamo o šte­vilnih temah, izražamo svoja mnenja, obujamo spomine in sanjamo o prihodnosti. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivamo novo besedišče in raziskujemo jezik. Prav tako pa tudi stalno ohranjamo znanje glagolskih časov.

 • Angleščina s Simono Čeh, izvajalka prof. Simona Čeh
  Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 30.9., ob 10.15

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

 • English with a Native Speaker – Angleščina z naravno govorko, izvajalka Amy Oklikah
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ob 14.00 (1. skupina), ob 15.45 (2. skupina)

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversa­tion, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Intermediate text book, Workbook and MultiROM.

 1. NEMŠČINA
 • Nemščina 1, izvajalka Jelena Alauf
  Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 3.10., ura naknadno

Prva stopnja je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili boste pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, osvojili osnovno besedišče in slov­nične strukture. Po končanem tečaju boste v nemščini znali predstaviti sebe in svojo družino, svoje interese in konjičke, razumeli boste enostavne recepte, se sporazumeli v restavraciji ali trgovini, se odzvali na vabilo ali voščilo in bili zmožni pokramljati ob skodelici kave o povsem vsakdanjih rečeh.

 • Nemščina 2, izvajalka Jelena Alauf
  Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 3.10., ura naknadno

Tečaj nemščine 2 je namenjen vsem, ki ste obiskovali tečaj nemščine 1 ali ste se nemščine učili že vsaj 30 ur. Osnovno besedišče in slovnične strukture boste ob poslušanju in branju raznovrstnih besedil nadgradili in obogatili tako, da se boste po končanem tečaju z nemško govorečimi lahko na preprost način sporazumevali v pisni in govorni obliki. V nemščini boste zmožni napisati osebna pisma in kratka besedila, v katerih boste opisovali svoj dom in kraj, mimoidočim boste dali navodila za pot in z njimi lahko pokramljali o vsakdanjih temah.

 • Nemščina 3, izvajalka Jelena Alauf
  Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 3.10., ura naknadno

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

 • Napredna nemščina, izvajalka Polonca Ložar
  Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 30.9., ob 9.30
  Na napredni nemščini boste obravnavali mladinsko prozo in poezijo, poudarek bo na razumevanju besedil in konverzaciji.
 1. FRANCOŠČINA
 • Francoščina z naravnim govorcem, izvajalec Dimitri Duhannoy
  Trajanje: 30 ur, začetek: začetek decembra, torki ob 10.15

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Pri tem tečaju bo poudarek na konverzaciji v francoskem jeziku.

 1. ŠPANŠČINA
 • Španščina 1, izvajalka Marcela Boben
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ura naknadno

Spoznali boste osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja.

 • Španščina 2, izvajalka Marcela Boben
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ura naknadno

Na višji stopnji boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznali boste nove čase, kot sta prihodnjik in bližnji preteklik in nadgradili sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja.

 • Napredna španščina, izvajalka Marcela Boben
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ob 10.30

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnej­šega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

 1. ITALIJANŠČINA 
 • Italijanščina 1, izvajalka Lea Novak Kolman
  Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 3.10., ob 8.30

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan, razumeli boste osnovna navodila, znali opisati osebo oz. svojo družino. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udele­ženci ne potrebujete nobenega predznanja.

 • Italijanščina 2, izvajalka Lea Novak Kolman
  Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 2.10., ob 12.45

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste nov čas, preteklik, in rabo svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti. Naučili se boste opisati osebo, del srečanj pa boste namenili klepetu.

 • Italijanščina 4, izvajalka Lea Novak Kolman
  Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 2.10., ob 11.00

V programu italijanščine 4 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste spoznali in utrdili predloge, še en preteklik. Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture, med drugim vsega, kar je povezano s hrano in navadami. Veliko se bomo pogovarjali in čim več brali.

 • Napredna italijanščina, izvajalka Lea Novak Kolman
  Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 2.10., ob 9.00

Na napredni stopnji boste obnovili že predelano snov iz preteklih stopenj. Poleg časov boste osvežili tudi rabo svojilnih zaimkov ter zaimkov 3. in 4. sklona. Nato bomo še združili uporabo 3. in 4. sklona. Ponovili bomo še enega od pred preteklikov ter spoznali še dva časa v konjuktivu. Ure si bomo popestrili s pogovori o različnih temah in z govornimi predstavitvami. Brali boste tudi knjige, ki so primerne stopnji znanja italijanščine.

 1. RUŠČINA
 • Ruščina 1, izvajalka Olga Boykovska
  Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 4.10., ob 14.00

Na začetnem tečaju začnemo z osnovami in se naučimo sporazumevanja v vsakodnevnih situacijah. Naučimo se ruske abecede, pravilne izgovorjave soglasnikov in samoglasnikov v različnih položajih v besedah. Naučili se boste pozdrave, opisati osebo in svoj dom, šteti ter naročati hrano v ruščini. Posvetili pa se bomo tudi slovnici.

 

 • UMETNOSTNA ZGODOVINA, izvajalka Ana Marija Kunstelj
  Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 1.10., ob 16.15 na 14 dni

Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Pri spoznavanju umetnostnih spomenikov preteklosti in sedanjosti so zgodovinski dogodki okvir, ki lahko pomaga umetniška dela razumeti. Za pravilno dojemanje likovne umetnosti različnih obdobij pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozračja, estetike, ikonografije, razvoja stila ter filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali z odkrivanjem spomenikov srednjega veka in ugotavljali, če ga upravičeno imenujejo “temni”. Nadaljevali bomo s sprehodom med romanskimi spomeniki, najprej arhitekture, pa tudi kiparstva in slikarstva. Romanika kot prvi relativno enoten zahodno evropski umetnostni slog se ponaša s svojim likovnim jezikom, ki nam ga pomaga razumeti ikonografija. Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo na strokovno/zaključno ekskurzijo.

 • ZGODOVINA, izvajalka Ana Jevševar
  Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 4.10., ob 9.00

V programu zgodovina se boste časovno preselili v 14. stoletje, kjer boste evropski razvoj obogatili še z vedenjem o:

  • Judovska diaspora po zadnjem judovskem uporu l. 70 po Kristusu, uničenje templja, razvoj judovstva.
  • Judje in kristjani v srednjeveški Evropi.
  • Čas reformacije, njeni vzroki, poteki po različnih evropskih državah, voditelji.
  • Protireformacija ali rekatolizacija, njeni nosilci; pomen škofa Hrena za Slovence in razvoj jezika, šolstva, kulture.
  • Abecedna vojna, pisave.
  • Potujoči srednji vek, cesta, popotnik, promet, informatika.
  • Evropa nasilja, že začetki žakerij in kmečkih vstaj – zakaj?
  • Porast praznoverja, njegovi vzroki, herezije, obsodbe; vzroki inkvizicije.
  • Turki so v deželi že.
  • Pustote, posledice – uskoki.
  • Zgodovina denarja.
 • ARHEOLOGIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA, izvaja Barbara Hofman
  Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 7.10., ob 8.30

Arheologija je veda, ki se ukvarja s spoznavanjem preteklosti na podlagi najdb, še preden so nastopili pisni viri. Preko materialne kulture in ostankov naselbin bomo skušali razumeti življenje v paleolitu, bakreni, bronasti ter železni dobi in se preko vzpona in padca antičnega sveta prebili do naseljevanja Slovanov. Spoznali bomo arheološko podobo Slovenije in predvsem Gorenjske, nekdanjih centrov, poselitve podeželja in najbogatejšo arheološko kulturno dediščino.

TRAJANJE ZGORAJ NAVEDENIH PROGRAMOV: 30 UR
CENA: 70 EUR NA 2 OBROKA

 

 • JOGA ZA ZLATA LETA, izvajalka Helena Žitnik
  Trajanje: 24 srečanj, začetek: četrtek, 3.10., ob 8.00
  Cena: 150 EUR (na tri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih pri­našajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.