Programi

PROGRAM UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, JESEN 2018

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2018.

PRIJAVITE SE: lur.info@guest.arnes.si,

04 537 24 00, 041 762 616, 040 550 370

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 70 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,

le program Obdelava fotografij traja 20 ur in stane 50 EUR in Joga za zlata leta obsega 27 srečanj in stane 170 EUR.

 

 1. ANGLEŠČINA
 • Nikoli ni prepozno za angleščino (začetna angleščina), izvajalka Špela Mrak

          Trajanje: 30 ur, začetek: naknadno

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin spo­razumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase

 • Obnovitvena angleščina, izvajalka Špela Mrak

          Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 8.30 (prvo srečanje)

Tečaj je namenjen tistim, ki ste se že učili in želite obnoviti svoje znanje angleščine. Namen tečaja je osvežiti in nadgraditi vaše znanje. Naučili se boste sporazumevati v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik. Suvereno boste znali uporabljati sedanji, pretekli in prihodnji čas in tako izraziti svoja mnenja. Udeleženci boste na prvem srečanju razvrščeni v dve skupni glede na predznanje: torki ob 8.30 ali četrtki ob 12.00. Tisti, ki ste hodili že lansko leto, ostajate v isti skupini.

 • Klepetamo po angleško, izvajalka Špela Mrak

         Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 4.10. ob 8.30 (1. skupina), ob 10.15 (2. skupina)

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj tekoče izražati. V sproščenem vzdušju razpravljamo o šte­vilnih temah, izražamo svoja mnenja, obujamo spomine in sanjamo o prihodnosti. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivamo novo besedišče in raziskujemo jezik. Prav tako pa tudi stalno ohranjamo znanje glagolskih časov.

 • Angleščina 6, izvajalka prof. Simona Čeh

         Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 1.10. ob 10.00

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

 • English with a Native Speaker – Angleščina z naravno govorko, izvajalka Amy Oklikah

          Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 13.30 (1. skupina), ob 15.30 (2. skupina)

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversa­tion, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Intermediate text book, Workbook and MultiROM.

 

 1. NEMŠČINA
 • Nemščina 1, izvajalka Jelena Alauf

         Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 1.10. ob 8.30

Prva stopnja je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili boste pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, osvojili osnovno besedišče in slov­nične strukture. Po končanem tečaju boste v nemščini znali predstaviti sebe in svojo družino, svoje interese in konjičke, razumeli boste enostavne recepte, se sporazumeli v restavraciji ali trgovini, se odzvali na vabilo ali voščilo in bili zmožni pokramljati ob skodelici kave o povsem vsakdanjih rečeh.

 • Nemščina 2, izvajalka Jelena Alauf

         Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 1.10. ob 10.15

Tečaj nemščine 2 je namenjen vsem, ki ste obiskovali tečaj nemščine 1 ali ste se nemščine učili že vsaj 30 ur. Osnovno besedišče in slovnične strukture boste ob poslušanju in branju raznovrstnih besedil nadgradili in obogatili tako, da se boste po končanem tečaju z nemško govorečimi lahko na preprost način sporazumevali v pisni in govorni obliki. V nemščini boste zmožni napisati osebna pisma in kratka besedila, v katerih boste opisovali svoj dom in kraj, mimoidočim boste dali navodila za pot in z njimi lahko pokramljali o vsakdanjih temah.

 • Napredna nemščina, izvajalka Polonca Ložar
  Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 1.10. ob 9.30
  Na napredni nemščini boste v nemščini pripovedovali o dogodkih svojega življenja, izražali svoje mnenje ter predstavili nalogo z lastnim izborom teme. Preko tega bomo ponovili Passiv, Konjuktiv 2 ter utrdili in dopolnili veznike, priredja in podredja. Brali bomo poezijo, poslušali poročila in obvestila ter posredovali različna mnenja.

 

 1. FRANCOŠČINA
 • Nikoli ni prepozno za francoščino, izvajalka Špela Mrak

         Trajanje: 30 ur, začetek: naknadno

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazu­mevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, naku­povanje, opisovanje krajev in navad… Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

 • Klepetamo po francosko, izvajalka Špela Mrak

          Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 10.15

Tečajniki na tej stopnji jezik že dokaj dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Nadaljevalni tečaj je tečaj konverzacije, na katerem skozi pogovor osvežimo nekatera slovnična poglavja. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., prido­bivamo novo besedišče in raziskujemo jezik.

 1. ŠPANŠČINA
 • Španščina 1, izvajalka Marcela Boben

         Trajanje: 30 ur, začetek: naknadno

Spoznali boste osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja.

 • Španščina 2, izvajalka Marcela Boben

         Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 8.45

Na višji stopnji boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznali boste nove čase, kot sta prihodnjik in bližnji preteklik in nadgradili sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja.

 • Napredna španščina, izvajalka Marcela Boben

         Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 10.30

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnej­šega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

 1. ITALIJANŠČINA 
 • Italijanščina 1, izvajalka Lea Novak Kolman

         Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 4.10. ob 10.30

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan, razumeli boste osnovna navodila, znali opisati osebo oz. svojo družino. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udele­ženci ne potrebujete nobenega predznanja.

 • Italijanščina 2, izvajalka Lea Novak Kolman

          Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 3.10. ob 12.45

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste dva nova časa, preteklik in prihodnjik, in rabo predlogov ter svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti in povedati, kaj boste počeli v prihajajočih dneh, brez težav se dogovoriti za naročilo v restavraciji oz. nakup v trgovini. Opisati boste znali svoj dom, del srečanj pa boste namenili klepetu.

 • Italijanščina 3, izvajalka Lea Novak Kolman

         Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 4.10. ob 8.30

Samostojno boste napisali krajše besedilo oziroma dogodek. Na vsakem srečanju se boste vsaj nekaj časa posvetili pogovoru v italijanščini. Spoznavali boste navade in kulturo Italije ter brali krajša besedila, prilagojena stopnji znanja skupine. Spoznali boste še enega od preteklikov, zaimke 3. in 4. sklona, ki so v italijanskem jeziku zelo uporabni v vsakodnevnem pogovoru.

 • Italijanščina 4, izvajalka Lea Novak Kolman

         Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 3.10. ob 11.00

V programu italijanščine 4 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste spoznali in utrdili predloge, velelnik in pogojnik. Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture, med drugim vsega, kar je povezano z oblačili, glasbo in filmom.

 • Napredna italijanščina 5, izvajalka Lea Novak Kolman

         Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 5.9. ob 9.00

Na napredni stopnji boste obnovili že predelano snov iz preteklih stopenj. Poleg časov boste osvežili tudi rabo svojilnih zaimkov ter zaimkov 3. in 4. sklona. Ure si boste popestrili s pogovori o različnih temah in z govornimi predstavitvami. Brali boste tudi knjige, ki so primerne stopnji znanja italijanščine.

 1. RUŠČINA
 • Ruščina 1, izvajalka Olga Boykovska

         Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 5.10. ob 10.45

Program boste pričeli s pisanjem in branjem ruske abecede. Naučili se boste predsta­viti sebe in druge ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se boste imena dni, mesecev, letnih časov, številk. Spoznali se boste z rusko kulturo, tradicijo in kuhinjo. S pomočjo dialogov in iger vlog boste usvajali novo besedišče. Pri slov­nici se boste srečali s slovničnimi časi, z vprašalnicami, sklanjanjem samostalnika ter spreganjem glagolov.

 • Ruščina 2, izvajalka Olga Boykovska

          Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 5.10. ob 9.00 

Program boste pričeli s ponovitvijo, utrjevanjem in razširitvijo znanja iz prve stopnje. Govorili boste o potovanju v Rusijo, kako rezervirati sobo, naročiti hrano in vprašati za pot. Obravnavali boste različne števnike in spoznali osebne zaimke.

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA, izvajalka Ana Marija Kunstelj
Trajanje: 30 ur, začetek: torek, 2.10. ob 16.15 na 14 dni

Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Pri spoznavanju umetnostnih spomenikov preteklosti in sedanjosti so zgodovinski dogodki okvir, ki lahko pomaga umetniška dela razumeti. Za pravilno dojemanje likovne umetnosti različnih obdobij pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozra­čja, estetike, ikonografije, razvoja stila, filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. V šolskem letu 2018/19 bomo nadaljevali z odkrivanjem spomenikov srednjega veka in ugotavljali, če ga upravičeno imenujejo »temni«. Čaka nas romanika v vsej svoji veličastnosti, kot prvi relativno enoten zahod­no-evropski slog. Popeljala nas bo k izvirom ustaljene krščanske ikonografije, k jeziku veličastja in t.i. »bojevite Cerkve«. Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo na strokovno/zaključno ekskurzijo.

 

ZGODOVINA, izvajalka Ana Jevševar
Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 5.10. ob 9.00

V programu boste časovno zaobjeli čas visokega in poznega srednjega veka in mogo­če že prestopili v moderno dobo. Poudarek bo na knjigah in njihovih prevajalcih, tudi iz slovenskega prostora. Obravnavali boste naslednja poglavja:

 • Izobraževanje, ki je predhodnica modernih univerz, goliardstvo.
 • Kakšen način izobraževanja je sholastika; avtonomija univerze, nastanek dunajske univerze in najpomembnejši študentje, dekani in rektorji iz slovenskega ozemlja.
 • Globalna trgovina in trgovska revolucija.
 • Križarske vojne, vzroki, posledice; z njimi viteštvo, najpomembnejši evropski pred­stavniki vitezov.
 • Rodbina v luči srednjeveških listin: samostani, škofijski in knežji dvori na Slovenskem.
 • Pomembni papeži za slovenski prostor.
 • Islam, nastanek religije, razvoj, značilnosti.
 • Jesen srednjega veka ali pomlad novih časov?

Pri vsakem sklopu predavanj se boste dotaknili slovenskega prostora ali izhajali iz njega.

 

OBDELAVA FOTOGRAFIJ izvajalec Aljaž Hafnar  

Trajanje: 20 ur, začetek: torek, 2.10. ob 10.10

CENA: 50 EUR

V programu bo poudarek na obdelavi fotografij s pomočjo programov za obdelavo fotografij. Zaželeno je osnovno znanje dela z računalnikom in osnovno fotografsko znanje.

 

JOGA ZA ZLATA LETA, izvajalka Helena Žitnik
Trajanje: 27 srečanj, začetek: četrtek, 4.10. ob 8.00
Cena: 170 EUR (na štiri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih pri­našajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.